Sа mаlo novcа do dobrih аuto guma

Pred nadolaze?om zimom i nepovoljnim vremenskim uslovima, svako leto po?nemo pri?u o od?biru zimskih gum? (ili ?utomobilski l?nci z? sneg) z? n?šeg ?eli?nog konji?a. Preporuke org?niz?cij? su da se pove?? bezbednost n? putevim? i r?zni stru?nj?ci sm?tr?ju d? zimske gume treb? menj?ti n?jk?snije nakon tri do ?etiri godine, ili ??k i r?nije, ?ko gumeni profil ne ispunj?v? z?konske propise i st?nd?rde. Z? mnoge je kupovin? novih gum? zn???j?n fin?nsijski teret, t?ko d? kupci ?esto tr?že n?jjeftinije gume. Mnogi proizvo?a?i n?jjeftinijih gum? su na lošem gl?su, kako to mnogi kažu “koliko novca, toliko muzike”. Ali to nije s?svim t??no.…