Naučite sve potrebno o bipolarnim smetnjama

Bipolarne smetnje, također poznate kao bipolarni poremećaj, kompleksan su set mentalnih stanja koja značajno utječu na emocionalnu stabilnost i svakodnevno funkcioniranje pojedinca. Ovi poremećaji karakteriziraju ekstremne promjene raspoloženja, uključujući epizode manije, karakterizirane povišenim raspoloženjem i povećanom energijom, te epizode depresije, obilježene niskim raspoloženjem i gubitkom interesa. …