Tepisi za automobile štite i uljepšavaju interijer

Tepisi za automobile su ?esto zanemareni dio auto opreme koje mnogi voza?i ?esto poistovje?uju sa serijskom opremom i ne razmišljaju o njima kao o opremi koju je potrebno održavati i mijenjati. Prilikom kupnje novog automobila tepisi naj?eš?e dolaze na poklon, a na njima se tada nalazi i logo proizvo?a?a automobila. 

Neki voza?i nakon toga više nikada ne promijene tepih u automobilu, ve?a ga s vremena na vrijeme o?iste. No, tepihe bi trebalo mijenjati ?eš?e, jer s vremenom gube boju, ne mogu se više u potpunosti o?istiti i nemaju mo? upijanja kakvu su imali dok su bili potpuno novi.…